ספקי חיבור

28 הימים האחרונים של 150 ספקי שירותי האינטרנט הגדולים ביותר (לפי מספר בדיקות).

ספק בדיקות הורדה העלאה פינג יציבות
  מספר kbit/s kbit/s avg (ms) %
Self promo Wifi Analyzer - android
Android App on Google Play