בדיקת התגובה

תשתמש/י בבדיקת הפינג הזה כרצונך. הבדיקה צריכה לעבוד על כל דפדפני האינטרנט המודרניים. בדיקת פינג מתבצעת באמצעות websockets. התוצאות קרובות לבדיקה דרך ICMP (פינג דרך שורת הפקודה או הקונסולה).

הצג נקודות בדיקה אחרות

מה זה פינג: פינג הוא השיטה של מדידת הזמן הקצר ביותר של הזמן הדרוש כדי לשלוח ולקבל כמות קטנה של נתונים. פינג הוא דיווח במילישניות (1000 מילישניות = 1 שנייה). ערכים רגילים עבור חיבורים אופטיים וכבלים הם עד 20 ms. עבור חיבור אלחוטי (2.4Ghz, 5Ghz) עד 30ms . החיבור הנייד גרוע יותר בערך ב-> ms 100.

לתגובה (פינג) יש את ההשפעה הגדולה ביותר על המשחקים באינטרנט ושיחות טלפון באינטרנט. ככל שהערך קטן יותר ככה טוב יותר. הערך המקובל הוא מתחת 50 ms.